KHỐI PHÒNG - BAN CHỨC NĂNG

12h56 | 23/09/2015

-        Văn phòng

Chánh Văn phòng: Đại tá Trần Văn Thành

-        Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: Đại tá, PGS, TS  Nguyễn Trung Anh

-        Phòng Chính trị

Chủ nhiệm Chính trị: Đại tá, PGS, TS Kim Ngọc Đại

-        Phòng Khoa học quân sự

Trưởng phòng: Đại tá, TS Lê Văn Thanh

-        Phòng Hậu cần

Chủ nhiệm Hậu cần: Đại tá Bùi Văn Vịnh

-        Phòng Kỹ thuật

Chủ nhiệm Kỹ thuật: Đại tá Nguyễn Văn Bộ

-        Ban Tài Chính

Trưởng ban: Thượng tá, ThS Dương Minh Dũng

-        Ban Khảo thí & Bảo đảm chất lượng GD - ĐT

Trưởng ban: Đại tá, ThS Nguyễn Văn Chấn

-        Ban Sau đại học

Trưởng ban: Đại tá, TS Trần Đại Nghĩa

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
Địa chỉ: Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1)-Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0433686102; Số fax: 0433688864; Email: daihoctranquoctuan@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng trường SQLQ1
Giấy phép số 1299/QĐ-CT, ngày 17/7/2014 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị