CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
Địa chỉ: Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường SQLQ1)-Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0433686102; Số fax: 0433688864; Email: daihoctranquoctuan@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng trường SQLQ1
Giấy phép số 1299/QĐ-CT, ngày 17/7/2014 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị